"Kommunikation fungerar för dem som jobbar på den."

CONTENT

Innehåll är er dagliga kontakt med kunderna. Det är texten som skapar budskap. Ord har en otrolig makt och kan skapa ren magi. Därför är det viktigt att du som avsändare har målsättningar med texter och skapar ett kontinuerligt flöde.

EttOrd kan hjälpa dig med: nyhetsbrev, texter till sajter, politisk kommunikation, copy till annonser, intervjuer och redaktionellt material.