"Så här använder och skyddar EttOrd dina personuppgifter."

GDPR – Integritetspolicy

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats på Hemsida24 eller för vårt nyhetsbrev via Get a newsletter eller när du gör ett köp i EttOrd Shop. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, din adress och ditt telefonnummer.

EttOrd AB, orgnr: 556795-9597 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du kontaktar oss genom kontaktsidan på vår webbplats.

Användning av informationen

Informationen du lämnat till oss kommer att användas för att kontakta dig i olika sammanhang. Det kan vara att skicka nyhetsbrev, erbjudanden eller annat till dig. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.  

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag. Du kontaktar oss genom kontaktsidan på vår webbplats. 

Informationsskydd

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till obehöriga personer och skyddar dina personuppgifter genom lösenord med mera för hög säkerhetsnivå. Vår webbplats hostas av Hemsida24 och vårt nyhetsbrev av Get a newsletter.

Läs deras integritetspolicys här:

Hemsida24: https://www.hemsida24.se/funktioner

Get a newsletter:  https://www.getanewsletter.com/gdpr/