"För dig som är vd och behöver hjälp med att kommunicera med din organisation."

Använd EttOrd som utomstående bollplank och som hjälp för att frigöra tid till det du vill prioritera.

Marie Ericsson Drotte – VD för EttOrd.

OM ETTORD KOMMUNIKATION

Reklambyrån EttOrd startade 1995 på Kungsgatan i Stockholm. Genom åren har vi arbetat med all typ av kommunikation.

Nu finns vi i Strängnäs mitt i Mälardalen sedan år 2001. 

Vi har arbetat med alla typer av företag och organisationer från olika branscher. Exempel på våra kunder är: Åkers Sweden, SKFT, Loppi Magasin, Friluftsfrämjandet, Strängnäs Bostads AB, Sandåsa Timber, Gula Rosornas Företagsby, Kilenkrysset, Bonnebox Champagne, Lokalpartiet, Anicura, Aubergine, Stenings, Sveaskog, Sevab, Culmen m fl. 

Omvärlden blir allt mer komplex och bjuder på många möjligheter. Insikter jag gjort genom åren är att enkelhet och tydlighet vinner i längden. Speciellt idag när vi bombarderas av budskap behövs det kontinuitet, ett sinne för att se det viktiga och att prioritera rätt. Ett sätt att göra det är att visualisera budskapet.

Bra och motiverande internkommunikation är också viktigt för att lyckas som företag. Därför har vi tagit fram ett koncept för vd-brev som gör att samma information går ut till organisationen samtidigt och stödjer affärsmålen.

Gå gärna in på min LinkedIN-profil för att läsa mer om mig.

Kontakta mig –  för kreativ ordning på er kommunikation!


Vänligen

Marie Ericsson Drotte
Vd, EttOrd Kommunikation

marie@ettord.se