"Vd-brev för ett bättre samspel
och snabbare resultat."

VD-BREV

Att alla medarbetare känner sig delaktiga i organisationens mål och tar i det där lilla extra, som behövs, är det som avgör företagets/organisationens framtid.


VARFÖR? – 9 skäl till att använda sig av vd-brev

  1. Inför en enkel och effektiv rutin för internkommunikation i er organisation. Kontinuerlig information jämnar marken för framtiden och gör organisationen mer lyhörd och motiverad.
  2. Få igång diskussionen internt om vad som händer i företaget. Vd-brevet blir ett diskussionsämne runt fikabordet eller andra informella möten.
  3. Nå alla medarbetare samtidigt en gång i månaden med samma information. Det minskar risken för att felaktig information sprids.
  4. Ta upp saker på ett konstruktivt sätt. Alla organisationer har saker man vill förändra och utveckla. När det blir problem i organisationen är ett vd-brev ett bra sätt att ta upp dessa och visa på konstruktiva lösningar.
  5. Uppmärksamma medarbetarna på viktiga saker. Vissa saker som händer i företaget är viktigare än andra. I ett vd-brev kan du visa medarbetarna det som är viktigast att veta.
  6. Arbeta med företagskulturen. Har du värden du vill sätta i organisationen eller utveckla ett tankesätt. Vd-brevet är ett bra verktyg för att föra organisationen in på rätt väg.
  7. Låt medarbetarna bli synliga, bekräftade och delaktiga. I vd-brevet uppmärksammas medarbetare på flera olika sätt och är delaktiga i bland annat medarbetarkommentaren.
  8. Låt cheferna känna sig delaktiga genom att låta dem ge input till vd-brevet.
  9. Få vd-brevet skrivet. Genom att anlita EttOrd får du ett korrekt skrivet och genomtänkt vd-brev varje månad. Vi håller i produktionen och ser till att det genomförs i tid.

Ett tydligt koncept

EttOrd har tagit fram ett tydligt koncept där vi arbetar som coach till vd och samtidigt håller i textproduktionen, den grafiska produktionen och projektledningen.

Vill du veta mer om Vd-brevet och/eller ställa frågor.

Ta del av vår process och vad vd-brevet innehåller här: